FORMULÁŘ PRO OZNAMOVÁNÍ
PORUŠENÍ PRÁVA UNIE

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“)

Informace k vyplnění formuláře a o ochraně oznamovatele

Tato forma podání splňuje veškeré požadavky na důvěrnost oznámení. Přístup k tomuto oznámení mají výhradně příslušné osoby, které o něm zachovávají mlčenlivost v souladu se Směrnicí.